luni, 20 iulie 2009

PATRIARHIA ORTODOXA A CONSTANTINOPOLULUI .

Biserica Ortodoxă a Constantinopolului

Biserica Ortodoxă din Constantinopol este una din cele 14 sau 15 biserici autocefale, cunoscută şi sub numele de Patriarhia Ecumenică. Ea este condusă de Patriarhul Ecumenic, care are statut de primus inter pares ("primul dintre cei egali") în rândul episcopilor ortodocşi din întreaga lume. Actualul Patriarh Ecumenic este Preafericirea Sa Vartholomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului.

Bisericile locale ale Patriarhiei Ecumenice sunt cinci arhiepiscopii, trei biserici, treisprezece mitropolii şi o eparhie, fiecare din ele subordonată direct Patriarhului de Constantinopol, fără vreo autoritate intermediară. Mai mult, trei din cele cinci arhiepiscopii au mitropolii interne (în total 16), care sunt parte a respectivelor arhiepiscopii şi nu entităţi de sine stătătoare, ca celelalte mitropolii.

Câteva din prerogativele cu punctele lor de referinţă (ale Biserica Ortodoxă a Constantinopolului):

- Drepturi egale cu Vechea Romă (Canonul 3 al celui de-al Doilea Sinod Ecumenic, Canonul 28 al celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic, Canonul 36 al Sinodului Cinci-Şase);
- Dreptul de a asculta apeluri referitoare la disputele între clerici (Canoanele 9 şi 17 ale celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic);
- Dreptul de a hirotoni episcopi pentru regiuni care sunt în afara limitelor canonice definite (Canonul 28 al celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic);
- Dreptul de a stabili mănăstiri de tip stavropighie chiar şi în teritoriile altor patriarhate.

Numarul patriarhilor Ortodocsi in timp a fost de 269 dintre care :

Gabriel III (1702-1707)
Neophytus V (1707)
Cyprianus I (1707-1709)
Athanasius V (1709-1711)
Cyril IV (1711-1713)
Cyprianus I (1713-1714)
Cosmas III (1714-1716)
Jeremias III (1716-1726)
Paisius II (1726-1732)
Jeremias III (1732-1733)
Serapheim I (1733-1734)
Neophytus VI (1734-1740)
Paisius II (1740-1743)
Neophytus VI (1743-1744)
Paisius II (1744-1748)
Cyril V (1748-1757)
Callinicus III (1757)
Serapheim II (1757-1761)
Joannicus III (1761-1763)
Samuel I Chatzeres (1763-1768)
Meletius II (1769)
Theodosius II (1769-1773)
Samuel I Chatzeres (1773-1774)
Sophronius II (1774-1780)
Gabriel IV (1780-1785)
Procopius I (1785-1789)
Neophytus VII (1789-1794)
Gerasimus III (1794-1797)
Gregory V (1797-1798)
Neophytus VII (1798-1801)
Callinicus IV (1801-1806)
Gregory V (1806-1808)
Callinicus IV (1808-1809)
Jeremias IV (1809-1813)
Cyril VI (1813-1818)
Gregory V (1818-1821)
Eugenius II (1821-1822)
Anthimus III (1822-1824)
Chrysanthus I (1824-1826)
Agathangelus I (1826-1830)
Constantius I (1830-1834)
Constantius II (1834-1835)
Gregory VI (1835-1840)
Anthimus IV (1840-1841)
Anthimus V (1841-1842)
Germanus IV (1842-1845)
Meletius III (1845)
Anthimus VI (1845-1848)
Anthimus IV (1848-1852)
Germanus IV (1852-1853)
Anthimus VI (1853-1855)
Cyril VII (1855-1860)
Joachim II (1860-1863)
Sophronius III (1863-1866)
Gregory VI (1867-1871)
Anthimus VI (1871-1873)
Joachim II (1873-1878)
Joachim III (1878-1884)
Joachim IV (1884-1887)
Dionysius V (1887-1891)
Neophytus VIII (1891-1894)
Anthimus VII (1895-1897)
Constantine V (1897-1901)
Joachim III (1901-1912)
Germanus V (1913-1918)
? (1918-1921)
Meletius IV Metaxakis (1921-1923)
Gregory VII (1923-1924)
Constantine VI (1924-1925)
Basil III (1925-1929)
Photius II (1929-1935)
Benjamin I (1936-1946)
Maximus V (1946-1948)
Athenagoras I (1948-1972)
Demetrius I (1972-1991)
Bartholomew I (1991-astăzi)
...extensie a blogului "http://romanianortodoxforathos.blogspot.com/"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu